Kortingscodes Voorwaarden

Voorwaarden kortingscodes
Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes en cadeaubonnen op de website www.outdoorspecialist.nl, welke website in opdracht van ANWR-GARANT Nederland B.V. wordt geëxploiteerd door Bene Sita Trading B.V., onderdeel van de ANWR Group. Door gebruik te maken van www.outdoorspecialist.nl kortingscodes en/of cadeaubonnen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door Outdoorspecialist.nl via haar website.
2. Voor kortingscodes geldt in sommige gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. De kortingscode werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van artikelen. De kortingscode kan niet in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.
3. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
4. Kortingscodes uitgegeven door Outdoorspecialist.nl kunt u gebruiken voor aankopen bij Outdoorspecialist.nl.
5. Niet alle kortingscodes zijn geldig voor alle artikelen die via www.Outdoorspecialist.nl worden aangeboden.
6. U kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
7. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
8. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
9. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
10. Soms voldoen de geleverde artikelen niet aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6 en artikel 11.3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Stel in dat geval Outdoorspecialist.nl hiervan tijdig in kennis en retourneer het betreffende artikel. U ontvangt dan een nieuwe vergelijkbare kortingscode voor de waarde van de oude kortingscode voor zover die onbenut is gebleven. Dit geldt ook als Outdoorspecialist.nl de bestelde artikelen niet kan leveren, tenzij het een actieartikel betreft waarvoor de kortingscode geldt zolang de voorraad strekt. De vervangende kortingscode zal in deze gevallen een geldigheidsduur hebben van veertien (14) dagen na afgifte.
11. U kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. U kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
12. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
13. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
14. U kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
16. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.

Het inwisselen van uw kortingscode is heel eenvoudig:
1. De voorwaarden en mogelijkheden voor gebruik verschillen per kortingscode. Lees daarom de e-mail waarin de kortingscode vermeld staat zorgvuldig door.
2. Plaats een of meer artikelen in uw winkelwagentje.
3. Verzilver uw kortingscode links onderin uw winkelwagen d.m.v. de link Kortingcode.
4. Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes) en druk op de rode knop naast het veld.
5. Uw kortingscode wordt op geldigheid en voorwaarden gecontroleerd en de kortingsregels zullen op uw winkelwagen artikelen worden toegepast.

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice.